Ny utrustning för företaget

AX FINANS kan finansiera större investeringar som ditt företag behöver som fordon, nya maskiner eller ny teknisk utrustning. Fördelarna är flera. Det går snabbt och smidigt att ordna finansieringen och månadskostnaden är fast. Det betyder att du alltid vet vad du har att räkna med. Flexibiliteten ökar för ditt företag. Fordonet eller utrustningen räcker i regel som säkerhet och vår finansiering belastar därför inte det kreditutrymme ditt företag har hos banken. Vi kan även erbjuda förmånliga försäkringar för investeringen.

Det finns olika former av finansiering INVESTERINGSFINANSIERING, LEASING och RAMAVTAL.

INVESTERINGSFINANSIERING

Formen passar för företag som vill äga sina fordon, maskiner och produktionsutrustning. I regel fungerar objekten, som kan vara både nya och begagnade, som säkerhet för krediten. Därmed kan företaget använda övriga säkerheter för andra investeringar.

Andelen som finansieras uppgår i regel till 70-80 procent av det totala värdet.
Företaget kan göra avskrivningar på samma sätt som om utrustningen köpts.
Tiden för finansieringen är i regel 2-6 år.
Räntor och avskrivningar är avdragbara i beskattningen.
Momsen är avdragbar på samma sätt som vid ett köp.
Eventuellt bytesobjekt kan användas som säkerhet.
Finansieringsformen fungerar även om man köper objekt från utlandet.

LEASING

För att kunna ägna sig åt sin kärnverksamhet och tjäna pengar på den måste ett företag ha ändamålsenliga maskiner, fordon och teknisk utrustning av olika slag.

Men det är inte ägandet i sig som skapar vinster. Leasing ger företaget utrymme och flexibilitet att skaffa den utrustning som behövs – för en kortare eller längre tid. Företaget äger inte utrustningen utan hyr den så länge den behövs.

Det finns andra fördelar:
Utrustningen fungerar i regel som säkerhet. Det kreditutrymme ditt företag har kan därmed användas för andra investeringar som produktutveckling och marknadsföring.
Leasingtiden kan anpassas efter den tid som ditt företag använder utrustningen.
Ditt företag frigör kapital och får ett bättre kassaflöde.
Leasing är flexibelt. Företaget kan enkelt och smidigt byta eller komplettera utrustningen under avtalstiden.
Nyckeltalen förbättras, tillgången behöver inte bokas i balansräkningen, gäller ej redovisning enligt IFRS.
Leasingavgiften är avdragsgill i beskattningen och bokförs som en rörelsekostnad. Budgeteringen är enkel och överblicken god.
Nivån på leasingavgiften kan anpassas under året. Det är speciellt bra för företag som har stora säsongsvariationer i sitt kassaflöde.

RAMAVTAL

Med ett ramavtal kan AX FINANS erbjuda en finansieringslösning som inte belastar företagets likviditet förrän utrustningen, som företaget vill investera i, genererar intäkter.

AX FINANS tecknar ett ramavtal med företaget på ett belopp som motsvarar de investeringar som företaget räknar med under de kommande 3-12 månaderna.

En gång per kvartal eller halvår går man igenom investeringarna och skriver hyresavtal för dem. Du som företagare förhandlar med din leverantör om priser, garantier och leveransvillkor. När ni är överens kontaktar du AX FINANS för att få ett ramavtal. När utrustningen levererats och godkänts betalar AX FINANS fakturan.

Kontakta oss för mer information

Anders Ekström
018 27610
anders.ekstrom@axfinans.com

Köpmansgatan 12, 22100 Mariehamn - Tel. 018 27610 - info@axfinans.com